Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Z art. 63 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby [...], do organów władzy publicznej.”

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy piszą do nas e-maile. I zamieszczamy odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań:

1. Kim jesteście?
Grupą przyjaciół i znajomych, związanych z oświatą. Ten list to całkowicie oddolna, obywatelska inicjatywa.

2. Czy takie podpisy mają jakąkolwiek wartość?
To jest list otwarty, głos obywateli i obywatelek, którzy zwracają się do rządu w ważnej dla nich sprawie. Nie ma przepisów regulujących zasady pisania i składania tego typu listów. Natomiast trudno sobie wyobrazić, że można zignorować głos blisko 60 tysięcy osób – byłoby to tyleż niegrzeczne, co nierozsądne.

3. Skąd wiecie, że połowa podpisów nie jest fałszywa?
Podpisy pod petycjami internetowymi zbiera wiele znanych międzynarodowych organizacji, takich jak Oxfam czy Amnesty International. Wiadomo, że akcje tego typu są zawsze obarczone pewnym marginesem błędu. Wiedzą o tym zarówno autorzy, jak i adresaci internetowych petycji. Przy tak dużej liczbie zebranych podpisów błędy mają jednak minimalne znaczenie (jakieś na pewno są – staraliśmy się je eliminować, ale na pewno nie wyeliminowaliśmy wszystkich). Niemal 60 tysięcy podpisów zebranych w ciągu dwóch dni świadczy jednoznacznie o tym, że akcja jest ważna i cieszy się rzeczywistym społecznym poparciem.

4. Co dalej z akcją?
Po pierwsze: obecnie czekamy na reakcję Premiera. Jeśli apel nie odniesie pożądanego skutku, od wtorku 23 maja wznowimy akcję zbierania podpisów. Po drugie: 1 czerwca powstanie nowa strona: www.edukacja.rp4.pl, stanowiąca centrum monitoringu i informacji oświatowych. Będziemy informować o projektach i decyzjach Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz zamieszczać komentarze fachowców od edukacji. Sygnatariuszy listu i sympatyków akcji prosimy o przesyłanie informacji o przejawach nietolerancji i ksenofobii w szkołach, o przypadkach łamania praw człowieka, a także o przykładach zwykłej głupoty w życiu szkolnym.


kontakt z organizatorami