List przewodni

Warszawa, 8 czerwca 2006
Szanowny Pan
Kazimierz MARCINKIEWICZ
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze,

apel o odwołanie Romana Giertycha ze stanowiska Ministra Edukacji wraz z pierwszymi pięćdziesięcioma ośmioma tysiącami podpisów złożyłyśmy w Dzienniku Podawczym Pańskiej kancelarii już 15 maja. Ponieważ wiele osób wyrażało wolę dołączenia do apelu, 23 maja akcja zbierania podpisów została wznowiona. Od tego czasu do pierwszych sygnatariuszy i sygnatariuszek dołączyło prawie osiemdziesiąt tysięcy osób. Obecnie pragniemy przekazać na Pana ręce apel wraz ze wszystkimi podpisami: zarówno tymi, które zostały zebrane na stronie www.bezgiertycha.rp4.pl, jak i przesłanymi nam przez różne osoby, które spontanicznie organizowały akcje zbierania podpisów w swoich miastach i szkołach. W sumie apel podpisało ponad sto trzydzieści siedem tysięcy osób.

Podobnie jak poprzednio, wypada nam zastrzec, że zdajemy sobie sprawę z możliwości pojawienia się błędów na liście podpisów. Tym bardziej, że strona www.bezgiertycha.rp4.pl padła ofiarą ataku hakerskiego, przeprowadzonego ze stron internetowych organizacji Młodzież Wszechpolska.

Szanowny Panie Premierze, ponad sto trzydzieści tysięcy podpisów czyni apel o odwołanie Romana Giertycha największym listem otwartym w historii Polski. Świadczy to o rozmiarach społecznego oburzenia, jakie wywołuje ta skandaliczna nominacja.

Na stronach Pańskiej kancelarii można przeczytać między innymi hasło „Premier otwarty na innych”. Wierzymy, że to prawda. Jednak wiemy także, że w demokratycznym państwie nie trzeba liczyć na otwartość przedstawicieli władz, by zostać przez nich wysłuchanym. Polska Konstytucja gwarantuje każdemu prawo petycji. Ponad sto trzydzieści siedem tysięcy osób, które skorzystały z tego prawa, czeka teraz na Pańską odpowiedź.

Z poważaniem

[Podpisy: Agnieszka Arnold - reżyser, Irena Dzierzgowska - edukator, Krystyna Starczewska - nauczyciel]

pieczęć

W załączeniu – lista ponad 137 tysięcy podpisów.