Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Powrót do strony głównej

Z art. 63 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby [...], do organów władzy publicznej.”

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy piszą do nas e-maile. I zamieszczamy odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań:

1. Kim jesteście?
Grupą przyjaciół i znajomych, związanych z oświatą. Nie jesteśmy związani z żadną organizacją czy partią polityczną. Ten list to całkowicie oddolna, obywatelska inicjatywa.

2. Czy takie podpisy mają jakąkolwiek wartość?
To jest list otwarty, głos obywateli i obywatelek, którzy zwracają się do rządu w ważnej dla nich sprawie. Nie ma przepisów regulujących zasady pisania i składania tego typu listów. Natomiast trudno sobie wyobrazić, że można zignorować głos kilkudziesięciutysięcy osób osób – byłoby to tyleż niegrzeczne, co nierozsądne.

3. Skąd wiecie, że połowa podpisów nie jest fałszywa?
Podpisy pod petycjami internetowymi zbiera wiele znanych międzynarodowych organizacji, takich jak Oxfam czy Amnesty International. Wiadomo, że akcje tego typu są zawsze obarczone pewnym marginesem błędu. Wiedzą o tym zarówno autorzy, jak i adresaci internetowych petycji. Przy tak dużej liczbie zebranych podpisów błędy mają jednak minimalne znaczenie (jakieś na pewno są – staraliśmy się je eliminować, ale na pewno nie wyeliminowaliśmy wszystkich). Niemal 60 tysięcy podpisów zebranych w ciągu dwóch dni świadczy jednoznacznie o tym, że akcja jest ważna i cieszy się rzeczywistym społecznym poparciem.

4. Ile czasu zajęło wam zebranie tylu podpisów?
Pierwsze 60 tysięcy zebraliśmy w ciągu 40 godzin 12 i 13 maja. Dalsza część zbierana jest od 23 maja.

5. Co dalej z akcją?
Po pierwsze: nadal zbieramy podpisy.
Po drugie: w czerwcu powstanie nowa strona: www.edukacja.rp4.pl, stanowiąca centrum monitoringu i informacji oświatowych. Będziemy informować o projektach i decyzjach Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz zamieszczać komentarze fachowców od edukacji.
Sygnatariuszy listu i sympatyków akcji prosimy o przesyłanie informacji o przejawach nietolerancji i ksenofobii w szkołach, o przypadkach łamania praw człowieka, a także o przykładach zwykłej głupoty w życiu szkolnym.

6. Mam inne pytanie.
Możesz do nas napisać. Otrzymujemy bardzo dużo listów i nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale wszystkie uważnie czytamy.


Informacje: Najczęściej zadawane pytania • Newsletter • Dla mediów • Kontakt z organizatorami